Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα | Το Μαγικό Χαλί στην Αγία Παρασκευή

 
Τα Τμήματα είναι ολιγομελή και χωρίζονται σε μεταβρεφικό, προ-προνηπιακό και προνηπιακό-νηπιακό.

Το Εκπαιδευτικό μας Πρόγραμμα βασίζεται στη Διαθεματική Προσέγγιση της γνώσης η οποία δίνει έμφαση στον τρόπο σκέψης των παιδιών, στο πώς μαθαίνει ένα παιδί και όχι στο περιεχόμενο ή στο αποτέλεσμα και είναι σύμφωνα με το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών του Υπουργείου Παιδείας για την προσχολική εκπαίδευση.

Η διδακτέα ύλη δεν είναι αυτοσκοπός αλλά δημιουργείται βασιζόμενη στις εμπειρίες, τα ενδιαφέροντα και τα ατομικά χαρακτηριστικά του κάθε παιδιού.

Καλλιεργούμε κλίμα αναγνώρισης, αποδοχής και αμοιβαίου σεβασμού μεταξύ όλων των παιδιών.
Επιλέγουμε δραστηριότητες που έχουν νόημα για τα παιδιά και τα οδηγούν ένα βήμα πιο πέρα από το επίπεδο που το καθένα τους έχει κατακτήσει.

Το παιχνίδι αποτελεί κυρίαρχο διδακτικό μέσο.

Οργανώνουμε το χώρο μας ώστε να είναι πλούσιος σε ερεθίσματα και να αποτελεί πηγή έμπνευσης για τα παιδιά.
Βασιζόμαστε στην Ομαδοσυνεργατική Μέθοδο, όπου τα παιδιά συνεργάζονται σε μεικτές ομάδες, αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και αναπτύσσουν την κοινωνική και την συναισθηματική τους ανάπτυξη.

Το εκπαιδευτικό μας κομμάτι χωρίζεται στις Θεματικές Ενότητες και τα Σχέδια Εργασίας.

Με τον όρο «Θεματικές Ενότητες» αναφέρονται οι διερευνήσεις θεμάτων που επιλέγονται από τις παιδαγωγούς και αναπτύσσονται μέσα από όλες τις γνωστικές περιοχές.

Οι μαθησιακές περιοχές είναι:
 
Παιδί & Γλώσσα
 
 • Καλλιεργείται τόσο ο γραπτός όσο και ο προφορικός λόγος.
 • Αφηγούμαστε και πλάθουμε ιστορίες και παραμύθια.
 • Αναλύουμε ποιήματα απλά που συνδυάζουν ρυθμό και φαντασία.
 • Εμπλεκόμαστε σε αναφορές στη μυθολογία.
 
 
 
Παιδί & Μαθηματικά
 
Παιδί, Δημιουργία & Έκφραση
 
Παιδί & Φυσικό Περιβάλλον
 
Σχέδια εργασίας
 
Δραστηριότητες
 
Το πρόγραμμα του σχολείου σε καθημερινή βάση ξεκινά στις 07:00 και ολοκληρώνεται στις 17:00. Αναλυτικά:
 • 07:00 – 08:30 προσέλευση των παιδιών
 • 08:30 – 09:00 πρωινό γεύμα & υγιεινή
 • 09:00 – 12:15 πρόγραμμα δραστηριοτήτων
 • 12:15 – 13:00 μεσημεριανό γεύμα – υγιεινή - ξεκούραση
 • 13:00 – 16:00 πρόγραμμα δραστηριοτήτων
 • 16:00 – 16:15 απογευματινό γεύμα
 • 16:15 – 17:00 ελεύθερο παιχνίδι

Παρακαλούμε να τηρείτε, όσο το δυνατόν, την ώρα προσέλευσης τόσο για την καλύτερη λειτουργία του σχολείου όσο και για την διεξαγωγή του προγράμματος.